Filosofi

Rätt ledarskap skapar trygghet!

Ledarskap är trygghet

Jag har under mina år som planeringsarkitekt haft förmånen att gå ett antal olika ledarskapsutbildningar. Varje gång kommer förstås frågan upp hur en bra chef/ledare ska vara. De vanligaste orden som kommer upp är lugn, lyhörd, tydlig, prestigelös, våga peka med hela handen då det behövs, kommunikativ och närvarande.

Jag är övertygad om att vi måste skapa en god relation med hunden för att vi ska kunna jobba med den, och den relationen måste bygga på ett bra ledarskap och ömsesidig respekt.

Tyvärr märker jag att vi oftast har en missvisade bild när det gäller ledarskap gentemot våra hundar. Många har traditionellt fått lära sig att vi ska säga ifrån ordentligt när hunden gör fel. Oftast sker detta genom hög röst och emellanåt även genom att dra tag i hunden och stirra den i ögonen. Många har på senare år istället helt tagit avstånd från tillsägelser och jobbar enbart med positiv feedback och ignorerar felbeteenden.

Båda sätten är för mig lika fel och ger mer eller mindre stressade hundar som endera är rädda eller struntar i matte/husse när något intressant dyker upp. Oavsett handlar det för mig inte om ömsesidig respekt eller förtroende.

Jag tänker att ett gott ledarskap mot hund ska vara som ett gott ledarskap för människor. Jag tycker att samtliga ord lugn, lyhörd, tydlig, prestigelös, våga peka med hela handen då det behövs, kommunikativ och närvarande passar utmärkt för att beskriva ett gott ledarskap mot hund. En ledare som har ovan nämnda egenskaper skapar en trygg och hållbar relation, oavsett om man är människa eller hund!

Kommunikation

En förutsättning för att skapa en god relation är att man förstår varandra. Därför lägger jag väldigt stor vikt vid att vi läser och tolkar våra hundar rätt. Beroende på situation kan två lika beteenden betyda helt olika saker om vi inte tittar på helheten. Det har också stor betydelse vilken mentatlitet eller mentala egenskaper hunden har. Alla hundar har precis som alla människor olika förutsättning och fallenhet för olika saker. Att lära sig förstå den individ vi arbetar med är en förutsättning för att vi ska kunna skapa rätt förväntningar och krav.

Om en väldigt försiktig hund får för hårda krav tidigt i livet så är risken att den hunden tappar bort sin självkänsla och till slut inte tror sig klara någonting. Om vi däremot pratar om en väldigt frimodig och kanske lite dominat individ så behöver den hunden tidigt få tydliga krav och uppgifter som ger den utmaning. Behandlar vi ovan nämda hundar precis likadant så kommer vi få en hund som tycker att allt är svårt och jobbigt och en som blir uttråkad, nochalant och har attityd.

Min filosofi bygger alltså på att förstå den hund vi jobbar med och utifrån dess mentala egenskaper skapa en så god relation som möjligt, fylld med ömsesidig respekt och kärlek.

Korrigering

När hundar inte bryr sig om vad vi säger till den så är det en självklarhet för mig att vi aktivt måste berätta för hunden att vi inte är nöjda. Det kallar jag för korrigering. All korrigering är till för att få hunden lugn, undergiven och kontaktsökande. Får jag inte denna respons från hunden efter en korrigering så är jag fel ute. Det är alltså hunden som berättar om korrigeringen är rätt avvägd och korrekt utförd. Olika hundar är olika hårda och olika känsliga och detta är inte samma sak. Till exempel så är de flesta retrievers väldigt mjuka men många är väldigt okänsliga. Det innebär att man måste vara lite extra tydlig när man väl vill få något sagt men att hunden rättar sig så fort den har förstått vad vi vill.

All korrigering måste utföras av en lugn och känslomässigt stabil förare. Blir vi arga så ser hunden korrigeringen som ett aggressivt utfall och då ser den oss inte längre som stabila och trygga och realtionen tar skada. Inom hundvärlden är det alltid ok att korrigera felaktiga energilägen/beteenden, medan aggressivitet enbart används i syfte att öka avståndet mellan två individer. Rätt utförd korrigering skapar lugn, trygghet och stärker relationen medan aggressivitet skapar stress, rädsla och avståndstagande.

 

Majas HundLIV för
Lydnad I Vardagen

Alla hundar och människor är lika välkomna oavsett problem eller kunskapsnivå!

Respekt är grunden i alla relationer.

majashundliv@gmail.com

Innehar F-skattesedel
Bg 127-8597