Kursinnehåll

+

Föreläsningar


- Föreläsning "Ledarskap och hundens utveckling"

Som startskott till varje Grundkurs ger jag en föreläsning där jag går igenom min träningsfilosofi och andra saker som jag anser som helt grundläggande för kunna träna och umgås med våra hundar. Jag förklarar också grundläggande hur hundens mentalitet kan påverka sättet att träna. Föreläsningen är öppen för alla intresserade för ett självkostnadspris på 20 kr per person.

- Föreläsning "Fördjupning kroppsspråk och kommunikation"

Föreläsningen är en avslutning på kursen "Kroppsspråk och kommunikation" och även öppen för andra intresserade. Vi kommer visa exempel på hur hundar kommunicerar med varandra och diskutera hundars kroppsspråk. Utifrån den kunskapen lär vi oss hur vi ska bete oss för att på tydligast sätt förmedla det vi vill till våra hundar. Föreläsningen är öppen för alla intresserade för ett självkostnadspris på 20 kr per person.

- Föreläsning "Fördjupning hundens menatlitet"

Här får vi följa olika hundar genom de olika momenten på ett Mentaltest och diskuterar hur de olika mentala egenskaperna påverkar hunden och hur de kan yttra sig vid olika situationer. Föreläsningen är öppen för alla intresserade för ett självkostnadspris på 20 kr per peson.

Valpkurs

Att få en god start på hundägandet gör allting så mycket lättare. Redan nu börjar vi lägga lite enklare krav på sitt/stanna kvar och inkallning. Momenten varvas med avslappning och lek samt nyttiga övningar ni kommer att ha nytta av resten av livet!
Kursen består av 6 praktiska tillfällen
Pris 1 400 kr inkl moms.

Grundkurs

Grundkursen vänder sig till alla som vill förbättra relationen med sin hund och få en fungerande vardagslydnad. Tyngdpunkten ligger i god linförighet (gå i koppel), sitt/stanna kvar samt inkallning. Dessutom blir det massor med matnyttiga övningar som ni kommer att ha användning för i vardagen. Alla hundar från ca 7 månader är välkomna!
Kursen börjar med föreläsningen "Ledarskap och hundens utveckling" och fortsätter sedan med 8 praktiska tillfällen. Varje träff är ca 2 timmar med paus för fika och hundsnack någonstans i mitten.
Pris 1 900 kr inkl moms.
Alla ekipage välkomna oavsett ras och kunskapsnivå, även vuxna hundar!

Fortsättningskurs

I denna kurs bygger vi vidare på det vi har lärt oss i Grundkursen. Kravet på lydnad ökar ytterligare och störningsmomenten blir fler. Vi jobbar mycket med lösa hundar och lägger in övningar som ni har nytta av i er vardag. Fortsättningskursen kan man gå flera gånger då övningarna alltid anpassas efter varje ekipage och nya situationer alltid uppstår.
Kursen består av 6 praktiska tillfällen. Varje träff är ca 2 timmar med paus för fika och hundsnack någonstans i mitten.
Pris 1 400 kr inkl moms.
Krav att ha deltagit i någon form av träning hos Majas HundLIV tidigare.

Kroppsspråk och kommunikation

En kurs för alla er som vill bli bättre på att läsa hundars kroppsspråk. Vi kommer under kursen fokusera på att släppa ihop gruppens olika hundar för att studera deras kroppsspråk och sätt att interagera med varandra. Kunskapen om hur hundarna kommunicerar är en viktig grund för att själv kunna förmedla det man vill till sin hund. Konceptet bygger på att alla har en bra grundlydnad för att kunna påverka sin hund på avstånd under leken och kunna bryta för inkallning. Stora delar av kursen filmas för att kunna visa exempel på kroppsspråk och kommunikation på föreläsningen i slutet av kursen.
Kursen består av 6 praktiska tillfällen. Varje träff är ca 1,5 timmar.
Kursen avslutas med föreläsningen "Fördjupning Kroppsspråk och kommunikation" där vi studerar filmklipp från kursens olika tillfällen.
Pris 1 400 kr inkl moms.
Krav att ha deltagit i någon form av träning hos Majas HundLIV tidigare. Kursen är möjlig att gå utan hund för 500 kr inkl moms.

Aktiveringskurs

Kurs för dig som vill få lite extra aktivering av din hund samtidigt som du stärker er relation. Här kommer vi prova på spårning, apportering och träning i miljö med mer störningar. Momenten är tänkta som inspiration till aktiveringsövningar som är enkla att lägga in under en normal promenad.
Kursen består av 6 praktiska tillfällen. Varje träff är ca 2 timmar.
Pris 1 400 kr inkl moms.
Krav att ha deltagit i någon typ av träning hos Majas HundLIV tidigare.

Apporteringskurs, grund

Grundkurs i apportering för dig som vill få en fungerande apport, oavsett om det är till för jakt eller enbart som aktivering. Vi går igenom de tre stegen hålla, bära och gripa. Parallellt med lydnadsapporteringen sker övningar i fritt sök och påbörjan av dirigering. Möjlighet att apportera vilt och prova vattenapportering.
Kursen består av 8 praktiska tillfällen. Varje träff är ca 2 timmar med paus för fika och hundsnack någonstans i mitten.
Pris 1 900 kr inkl moms.

 

Majas HundLIV för
Lydnad I Vardagen

Alla hundar och människor är lika välkomna oavsett problem eller kunskapsnivå!

Respekt är grunden i alla relationer.

majashundliv@gmail.com

Innehar F-skattesedel
Bg 127-8597