Hundspråk

*

Här kommer jag fylla på med exempel på hur hundar kommunicerar sinsemellan och hur tokigt det blir när vi kommunicerar på "vårt" sätt utan att ta hänsyn till deras språk och vilka problem det kan skapa.

Majas HundLIV för
Lydnad I Vardagen

Alla hundar och människor är lika välkomna oavsett problem eller kunskapsnivå!

Respekt är grunden i alla relationer.

majashundliv@gmail.com

Innehar F-skattesedel
Bg 127-8597